เกณฑ์การแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2554

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  1480 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:31 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ   5422 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:40 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม   1743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:32 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  961 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:33 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)   2643 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:34 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  1454 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:35 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  931 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:35 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   2820 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:36 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   3518 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:37 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   1358 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:39 chaiwut siwaipram
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2554 00:39 chaiwut siwaipram
Comments